• gratis verzending vanaf €45,00
  • Klarna
  • Klarna in 3
  • IDEAL
  • Paypal

Algemene voorwaarden

                                                                Van den Brink Sales

 

 

Artikel 1 – defenities

Artikel 2- toepasselijkheid

Artikel 3 -koopovereenkomst

Artikel 4- herroepinsrecht

Artikel 5 -ontbinding

Artikel 6 – betaling

Artikel 7 -levering

Artikel 8- garantie

Artikel 9- Klachten

 

 

 

 

Artikel 1 – Defenities

 

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer- De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels,- bedrijfs, ambachts of beroepsactiviteit met de volgende indentificatie

 

Van den Brink sales

Postadres: schoener 5 1276CZ Huizen

E-mail adres: info@vandenbrinksales.com

KVKnummer: 93192452

Btw-nummer: NL005004700B14

Consument: de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs/beroepsactiviteit

Partijen: de ondernemer en de consument

Aanbod: de producten die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument

Aankoop:Het product dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer.

Bedenktijd: De termijn waarin de consument herroepingsrecht heeft

Dag: kalenderdag

Herroepingsrecht: het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden

Koopovereenkomst:De totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een aankoopprijs te betalen.

Koop op afstand: een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en consument en waarbij enkel gebruikt gemaakt wordt van een of meer middelen van communicatie op afstand

 

 

 

Artikel 2- toepasselijkheid

2.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten tussen ondernemer en consument.

2.2 voor het sluiten van de koopovereenkomst worde de algemen voorwaarden beschikbaar gesteld aan consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kan worden door consument.

2.3 indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op eenzelfde wijze verschaft.

2.4 In geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 -koopovereenkomst

3.1 de koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door consument.

3.2 het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven.

3.3 de ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.

3.4 de ondernemer vemeldt bij het aanbod en uiterlijk voor het bestelproces of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen er mogelijk zijn.

3.5 bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

A de indenteit, het postadres en contactgegevens zoals email en telefoonnummer.

B de voornaamste kenmerken van de aankoop

C de prijs

D de wijze van betaling en levering en de bijbehorende termijnen.

E Klachten beleid en afhandeling

F voorwaarden en termijn van de herroepingsrecht

E de wettelijke garantie vermeld in deze algemene voorwaarden

 

 

Artikel 4- herroepinsrecht

De consument heeft vanaf het sluiten van de aankoop 14 dagen  recht op herroeping zonder reden van opgaaf.

De bedenktijd gaat in op de dag dat de persoon de goederen heeft ontvangen

Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat consument het laaste product heeft ontvangen.

Het bovenstaande blijft van toepassing als het product door een derde wordt ontvangen

Voor herroeping kan de consument contact opnemen via info@vandenbrinksales.com T.A.V. herroeping en bestelnummer

Indien ondernemer niet voldoet aan bovenstaande zal de herroepingsrecht verlengd worden met een looptijd van maximaal 12 maanden.

 

Artikel 5 -ontbinding

Indien de consument gebruikt maakt van het herroepinsrecht binnen de bedenktijd zal de koopovereenkomst ontbonden worden.

Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

Na ontbinding vergoedt de ondernemer binnen 14 dagen na retour ontvangen te hebben ontvangen goederen het aankoopbedrag. Dit zal op de zelfde manier gaan als de gekozen betaalmanier van de consument.

De kosten voor retouren komen voor rekening van de consument.

De producten moeten ongeopend retour gestuurd worden bij herroeping anders kunnen wij deze aanvraag niet in behandeling nemen.

 

 

Artikel 6 – betaling

Bij het accepteren van de overeenkomst kan consument kiezen voor de betaalmethodes die zichtbaar worden in de winkel wagen.

Tot het moment er geen betaling is ontvangen kan er ook niks geleverd worden.

Artikelen die langen dan 4 dagen in de winkelwagen gezet zijn worden door ons weer verwijderd na het niet ontvangen van een betaling.

Indien er voor achteraf betalen wordt gekozen moet er betaald worden na 30 dagen van de aankoop.

Mocht hier niet aan voldaan worden zal er in beginsel een herrinering uitgestuurd worden met een nieuwe betaal termijn van 5 dagen.

Mocht hier niet aanvoldaan worden wordt er over het uitstaande bedrag wettelijke rente belast alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7 -levering

De Levering van de producten zal geschieden door post NL of Afhalen bij een post NL locatie die u zelf kan aangeven.

Gemaakte kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening

De verzending is gratis vanaf 45 euro of anders aangeven.

De levering zal in beginsel binnen 4 werkdagen plaatsvinden na bestelling.

Mocht de levering vertraagd zijn zal u hier een bericht van ontvangen op de door u doorgeven email adres.

 

Artikel 8- garantie

OP al onze producten zit standaard fabrieksgarantie eventuele schade door vocht, brand of andere extremen zullen niet onder de garantie vallen, alsmede schade door vallen

Enkel zal de garantie gelder door juist gebruik en gebreken die er vanaf de fabriek aanwezig zullen zijn.

Beschadigde producten ontvangen neem dan dezelfde dag nog per email contact met ons op inclusief een foto van deze schade, dan zullen wij het product vergoeden.

 

Artikel 9- Klachten

 

Klachten over producten of onze dienstverlening, stuur een verzoek tot contact via ons contact formulier op de website.

De klacht zal binnen 14 dagen behandeld en teruggekoppeld worden aan de consument.

In het geval van een onoplosbare klacht kan deze worden voorgelegd aan de daar voor bevoegde rechtbank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld op : 08-03-2024